Goederen kunnen in geen geval teruggezonden worden zonder ons voorafgaand schriftelijk akkoord. Eventuele instemming met terugzending houdt echter niet automatisch onze aanvaarding in. De retours zijn enkel geldig voor een periode van 30 dagen vanaf de factuurdatum. De volgende voorwaarden zijn met name van toepassing: